Studnie rozdzielaczowe – PRAWTECH


Studnie rozdzielaczowe PRAWTECH Terra serii R i ZTyposzereg studni rozdzielaczowych TERRA R i Z stanowi element składowy systemu geotermalnego PRAWTECH: dolnych źródeł do pompy ciepła. Studnia TERRA składa się z rozdzielacza zabudowanego trwale w tworzywowej komorze osłonowej koloru czarnego. Komora zaprojektowana została tak, by zabezpieczyć rozdzielacz hydrauliczny przed naporem gruntu i wód gruntowych oraz zagwarantować dostęp do podstawowych czynności regulacyjnych i serwisowych

Firma Prawtech oferuje studnie rozdzielaczowe w następujących standardach wymiarowych:

● studnia Terra MINI w zakresie 2-6 sekcji;
● studnia Terra OPTI w zakresie 2-16 sekcji;
● studnia Terra PRO w zakresie 15-28 sekcji;
● studnia kaskadowa Terra UNI w zakresie 2-3 sekcji.

Wszystkie studnie rozdzielaczowe PRAWTECH wyposażone są w standardzie w sekcje dolnego źródła o wymiarze 40mm. Średnica rur dobiegowych to 63 mm dla studni od 2-6 sekcji, 90mm dla studni w przedziale 2-14 sekcji oraz 110mm dla większych układów.

Studnie rozdzielaczowe PRAWTECH dostarczane są do klienta po pozytywnym przejściu prób ciśnienia i przepływu zgodnie z wewnątrzzakładową procedurą kontroli jakości.

Rozdzielacz hydrauliczny dolnego źródła ciepła Prawtech serii R zbudowany jest z dwóch belek kolektorowych wykonanych z materiału HDPE100/RC z odejściami (tzw. sekcjami dolnego źródła ciepła):

- Belka kolektorowa zasilająca wyposażona jest na każdej sekcji w mosiężne przepływomierze liniowe o zakresie 8-38 l/min. Rotametry umożliwiają regulację oraz odczyt przepływu oraz odcięcie danej sekcji instalacji geotermalnej poprzez zintegrowany w korpusie przepływomierza zawór kulowy.

- Belka kolektorowa powrotna wyposażona jest na każdej sekcji w kulowy zawór odcinający o wymiarze ¾” (komora MINI i OPTI) lub 1” w korpusie PRO. Belka umożliwia pełne odcięcie przepływu indywidualnie dla każdego obiegu dolnego źródła ciepła.

Ustawienie optymalnego i wymaganego przepływu należy dokonywać wyłącznie poprzez regulację rotametrami. Zawory służą do odcinania przepływu.

Każda z belek kolektorowych studni rozdzielaczowych TERRA wyposażona jest w sekcję zaworową odpowietrzającą/napełniającą typu GW o średnicy ¾” dla układów od 2 do 6 sekcji, oraz 1” dla większych układów. Sekcja ta pozwala skutecznie wypłukać, napełnić jak również odpowietrzyć układ dolnego źródła ciepła.

Zawory i przepływomierze zamontowane są w rozdzielaczu w sposób umożliwiający ich wymianę. Elementy mosiężne zintegrowano z tworzywową częścią układu przy użyciu połączeń rozłącznych, których rozkręcenie gwarantuje dostęp do czynności serwisowych takich jak wymiana elementu bądź jego przegląd.

Studnie inwestycyjne serii TERRA PRO przeznaczone są dla instalacji dużych i średnich mocy. W celu podniesienia komfortu i bezpieczeństwa obsługi układu hydraulicznego dolnego źródła ciepła komory serii PRO zostały wyposażone w sekcję przepustnic międzykołnierzowych Dn100 montowanych na zbiorczych belkach kolektorowych (zasilającej i powrotnej). Zawory umożliwiają odseparowanie całego rozdzielacza hydraulicznego wraz z polem wymienników ciepła od rur dobiegowych i maszynowni pompy ciepła.

Studnie kaskadowe serii Terra UNI są specjalistyczną linią produktów dedykowaną dla obsługi złożonych i rozproszonych układów dolnego źródła ciepła. Ich zadaniem jest zintegrowanie zaprojektowanych pól odwiertów poprzez centralne połączenie poszczególnych studni rozdzielaczowych. Studnie kaskadowe UNI są kompatybilne z całą serią komór produkcji PRAWTECH: MINI, OPTI i PRO. Z tego względu występują w trzech standardowych konfiguracjach, alternatywnie z zaworami i przyłączami DN 50 (rury sekcyjne 63mm), Dn 80 (rury sekcyjne 90mm) lub Dn 100 (rury sekcyjne 110mm).

Podstawowe funkcje studni rozdzielaczowej

● Zabudowane trwale w komorze studni belki kolektorowe odpowiadają za transport płynu niskokrzepnącego z pompy ciepła do gruntu/górotworu i z powrotem w kierunku maszynowni pompy ciepła. Produkty przeznaczone są do pracy z dowolnym płynem niezamarzającym. Rekomendowane przez producenta płyny to glikole propylenowy i etylenowy z pakietem inhibitorów korozji i dodatków antypiennych. Więcej szczegółów dostępnych w: Karta odporności chemicznej PRAWTECH.
● Konstrukcja rozdzielacza geotermalnego zabudowanego w studni pozwala ponadto na poprawne wypłukanie, napełnienie i odpowietrzenie instalacji dolnego źródła ciepła.

Produkty:

Studnia z rotametrami Terra MINI
kod OZESRM
studnia z rotametrami terra mini
ilość sekcji kod
2 OZESRM024063
3 OZESRM034063
4 OZESRM044063
5 OZESRM054063
6 OZESRM064063
Studnia z zaworami Terra MINI
kod OZESZM
studnia z zaworami terra mini
ilość sekcji kod
2 OZESZM024063
3 OZESZM034063
4 OZESZM044063
5 OZESZM054063
6 OZESZM064063
 
Studnia z rotametrami Terra OPTI
kod OZESRO
studnia z rotametrami terra opti
ilość sekcji kod
2 OZESRO024063
3 OZESRO034063
4 OZESRO044063
5 OZESRO054063
6 OZESRO064063
7 OZESRO074090
8 OZESRO084090
9 OZESRO094090
10 OZESRO104090
11 OZESRO114090
12 OZESRO124090
13 OZESRO134090
14 OZESRO144090
15 OZESRO154090
16 OZESRO164090
 
Studnia z zaworami Terra OPTI
kod OZESZO
studnia z zaworami terra opti
ilość sekcji kod
2 OZESZO024063
3 OZESZO034063
4 OZESZO044063
5 OZESZO054063
6 OZESZO064063
7 OZESZO074090
8 OZESZO084090
9 OZESZO094090
10 OZESZO104090
11 OZESZO114090
12 OZESZO124090
13 OZESZO134090
14 OZESZO144090
15 OZESZO154090
16 OZESZO164090
 
Studnia z rotametrami Terra PRO
kod OZESRP
studnia terra pro
ilość sekcji kod
15 OZESRP154011
16 OZESRP164011
17 OZESRP174011
18 OZESRP184011
19 OZESRP194011
20 OZESRP204011
21 OZESRP214011
22 OZESRP224011
23 OZESRP234011
24 OZESRP244011
25 OZESRP254011
26 OZESRP264011
27 OZESRP274011
28 OZESRP284011
Studnia kaskadowa Terra UNI
kod OZESKU
studnia uni
ilość sekcji kod
2 OZESKU026390
2 OZESKU029011
2 OZESKU021125
3 OZESKU036390
3 OZESKU039011
3 OZESKU031125
Nadstawka studni kolektorowej
kod OZENADS
nadstawka studni kolektorowej
rozmiar kod
H=750mm OZENADS0705
 
Uszczelka do nadstawki studni
kod OZEWLAZ
uszczelka do nadstawki
rozmiar kod
15x20mm OZEUSZCZ0600
 
Pokrywa studni kolektorowej
kod OZEWLAZD
pokrywa studni kolektorowej
klasa kod
D400 OZEWLAZD0400
 
Betonowy pierścień odciążający
kod OZEPB
.
betonowy pierścień odciążający
rozmiar kod
610/1100
mm
OZEPB1100610
 

KONTAKT

PRAWTECH Sp. z o.o.

ul. Garbarska 43
32-340 Wolbrom

tel. (32) 644 27 78
fax (32) 644 27 48


COPYRIGHT PRAWTECH SP Z O.O.

Projekt i wykonanie www.itband.pl