Glikole - Prawtech


Koncentraty glikolu propylenowego i etylenowego oraz ich wodne roztwory

Oferowane przez Spółkę PRAWTECH płyny przeznaczone są do zastosowania w instalacjach grzewczych i chłodniczych, instalacjach pomp ciepła, przemysłowych układach chłodzenia oraz w układach C.O. Zastosowanie ekologicznego i nowoczesnego pakietu inhibitorów pozwala na pracę glikoli z różnymi materiałami z wyjątkiem elementów ocynkowanych. W ofercie PRAWTECH GEOTHERMAL dostępne są:

● Ekologiczny koncentrat glikolu propylenowego PRAWTECH EKO PK;
● Koncentrat glikolu etylenowego PRAWTECH EK;
● Ekologiczny wodny roztwór glikolu propylenowego PRAWTECH EKO PR -15oC;
● Wodny roztwór glikolu etylenowego PRAWTECH ER -15oC.

Oferowane płyny bazują wyłącznie na szlachetnych surowcach wzbogaconych o inhibitory korozji, barwniki i dodatki antypienne. Glikole PRAWTECH oferowane są w paletopojemnikach IBC 1000kg. Glikol propylenowy ma barwę zieloną, glikol etylenowy występuje w kolorze niebieskim. Odbiór zbiorników z miejsca budowy lub siedziby partnera zawarty jest w cenie produktu. Oferta dotyczy terenu kraju.

Zabezpieczenie przed korozją chemiczną i biologiczną:

Oferowane koncentraty glikoli propylenowego i etylenowego gwarantują stabilną pracę zładów przy pełnej ochronie przed korozją dla stężenia mieszaniny glikolu z wodą ≥ 25%.
Produkty PRAWTECH zawierają bezpieczne dla środowiska inhibitory korozji najwyższej jakości.
Zaleca się mieszanie glikoli z woda uzdatnioną, zdemineralizowaną.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w oryginalnych zamkniętym pojemnikach. W przypadku przechowywania płynów wewnątrz pomieszczeń z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Nie zaleca się dłuższego przechowywania produktu na zewnątrz budynku w stałej ekspozycji na słońce i zmienne warunki temperaturowe.

Informacje o transporcie:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla transportu, można przewozić dowolnymi środkami transportu. Jako substancja nie stwarzająca zagrożenia w transporcie nie wymaga specjalnego traktowania. Produkt nie podlega ogólnym przepisom w zakresie transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID), morskiego (MDG Code) i lotniczego (IATA).

Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

Więcej informacji o produkcie dostępne w zakładce Do pobrania.

Produkty:

Koncentrat glikolu propylenowego

z inhibitorami PRAWTECH EKO PK
ilość [kg] kod
1000 kg OZEGLIKOLPK
 
Koncentrat glikolu etylenowego

z inhibitorami PRAWTECH EK
ilość [kg] kod
1000 kg OZEGLIKOLEK
 
Roztwór glikolu propylenowego -15oC

z inhibitorami PRAWTECH PR
ilość [kg] kod
1000 kg OZEGLIKOLPR
 
Roztwór glikolu etylenowego -15oC

z inhibitorami PRAWTECH ER
ilość [kg] kod
1000 kg
OZEGLIKOLER
 

Opakowanie IBC 1000 kg*

KONTAKT

PRAWTECH Sp. z o.o.

ul. Garbarska 43
32-340 Wolbrom

tel. (32) 644 27 78
fax (32) 644 27 48


COPYRIGHT PRAWTECH SP Z O.O.

Projekt i wykonanie www.itband.pl