Wersja angielskaWersja rosyjska


System instalacyjny PP-R

Zalety systemu:

 • Nowoczesny system rur i kształtek z polipropylenu PP-R specjalnie zaprojektowany do montażu niezawodnych, niedrogich i trwałych wewnętrznych sieci wodociągowych i grzewczych.
 • Do wykorzystania w budynkach nowych i remontowanych.
 • Elementy systemu są obojętne fizjologicznie i mikrobiologicznie.
 • Doskonała odporność chemiczna, całkowity brak korozji.
 • Wysoka gładkość wewnętrznych ścianek (chropowatość 0,007 mm) – brak inkrustacji (zarastania kamieniem), lepsze własności hydrauliczne.
 • Własności samoizolacyjne (przewodność cieplna 0,22 W/mK) - ograniczenie schładzanie wody w instalacji.
 • Użyty do produkcji polipropylen jest całkowicie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i może być przetwarzany powtórnie (recykling).


Przeznaczenie:

 • Instalacje zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Instalacje klimatyzacyjne
 • Instalacje chłodnicze (woda lodowa)
 • Instalacje basenowe
 • W rolnictwie - systemy nawadniania i ogrzewania gruntu
 • Instalacje technologiczne - sprężone powietrze, media chemiczne, media spożywcze (mleczarnie, browary)


Parametry pracy:

 • Temperatura 80° i ciśnienie 6 bar - instalacje grzewcze
 • Temperatura 60° i ciśnienie 10 bar - instalacje wodne
 • Max. ciśnienie przy pracy ciągłej - do 25 barów


Dopasowanie typów rur do parametrów pracy instalacji

W zależności od wymaganych warunków pracy dla różnych wartości temperatury i ciśnienia stosowane są następujące typoszeregi ciśnieniowe rur:

 • rury PN 10 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i ciśnieniu 10 bar
 • rury PN 16 - instalacje wody zimnej o temperaturze roboczej do 20°C i ciśnieniu 10 bar oraz instalacje wody ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 6 bar
 • rury PN 20 oraz rury stabilizowane - instalacje wody zimnej i ciepłej o temperaturze roboczej do 60°C i ciśnieniu 10 bar oraz instalacje centralnego ogrzewania o temperaturze roboczej do 80°C i ciśnieniu 6 bar

Rury polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową wzmacniają rurę oraz ograniczają wydłużalność termiczną.


Technika łączenia:

Podstawowym sposobem łączenia rur i kształtek systemu jest tzw. polifuzja termiczna - najdoskonalsza z metod montażu stosowanych w instalacjach rurowych. Polega ona na zgrzewaniu rury z kształtką w temperaturze 260°C - 270°C. W efekcie w miejscu połączenia powstaje jednolity zgrzew, bez widocznej granicy miedzy scalonymi elementami. Technologia ta gwarantuje absolutną szczelność, przy krótkim czasie wykonywania połączenia.
W celu połączenie instalacji polipropylenowej z odcinkami instalacji zbudowanymi z innych niż PP materiałów wykorzystuje się kształtki wyposażone we wtopki mosiężne z gwintami zewnętrznymi i wewnętrznymi lub tuleje kołnierzowe.

Informacja dotycząca zasad projektowania i montażu dostępna w zakładce Pobieranie


Oferta katalogowa:

 • Rury jednorodne klasy PN10, PN16, PN20 oraz rury PN20 i PN25 stabilizowane perforowaną wkładką aluminiową, średnice 16-110 mm
 • Kształtki polipropylenowe o średnicach 16-110mm
 • Kształtki z niklowanymi wtopkami mosiężnymi, średnice: 16x1/2" do 90x3"
 • Zawory, rozdzielacze, uchwyty
 • Rury osłonowe, izolacje
 • Proste i wydajne narzędzia montażowe


Jakość wyrobów:

Stosowanie najwyższej jakości surowca – polipropylenu PP-R o odpowiednio dobranych własnościach, surowe przestrzeganie reżimów technologicznych, nowoczesny park maszynowy – pozwalają produkować niezawodne wyroby, których trwałość w typowych instalacjach przekracza 50 lat.